Uncategorized | 18th Декабрь 2017

15.12.2017 набирають чинності нові процесуальні кодекси.
Зміни відбулися у господарському, цивільному та адміністративному процесах. Ми розглянемо  новації по порядку, та почнемо з господарського процесуального кодексу:
1) Впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаціїної системи, з метою відступу від паперового обміну документами між судами, судом та учасниками судового процесу. Слід також зазначити, що адвокати, нотаріуси, арбітражні керуючі, приватні виконавці та інші особи, які зазначені у частині шостій нового ГПК можуть зареєструвати свої офіційні електронні адреси та отримувати процесуальні документи на зареєстровану електронну адресу. Проте це не позбавляє зазначених осіб отримувати документи у паперовій формі після подання відповідного клопотання.
2) Офіційно використовується практика Європейського суду з прав людини, як джерело права при розгляді господарських спорів. Ця новація означає, що можливо, в Україні буде використовуватись судовий прецедент.
3) Форми господарського провадження. Новий ГПК встановлює такі форми провадження:
- наказне провадження
- позовне провадження (загальне та спрощене)
Що означають загальне та спрощене позовне провадження? Спрощене провадження буде використовуватись для розгляду справ, пріоритетом яких є швидкість розгляду спору, і суд вважає даний спір не складним. Законодавці закріплюють у тексті нового ГПК такі підстави для розгляду справи у спрощеному проваджені — ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Загальне позовне провадження буде використовуватись для розгляду справ які за рівнем складності, або за інших підстав суд не може віднести до спрощеного позовного провадження.
4) Наступною новацією є те, що представником сторони при розгляді справи може бути виключно адвокат.
5) Також, слід звернути увагу що законодавець визначив що є зловживанням процесуальних прав стороною. До зловживання процесуальними правами відноситься:
- Подання скарги на рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним, або дія якого завершилась.
- Подання клопотання для вирішення питання, яке вже вирішено судом за відсутності інших підстав або ново виявлених обставин.
- Подання декількох позовів до одного й того самого відповідача з одним предметом або з одних й тих самих підстав.
- Подання завідомо безпідставного позову.
- Необґрунтоване або штучне поєднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи.
- Укладання мирових угод спрямованих на завдання шкоди третіх осіб.
6) Законодавець затвердив положення щодо відеофіксації огляду та дослідження доказів по справі. Також, суд тепер в змозі доручити іншому суду збирати докази.
7) Ще однією новацією в господарському процесі буде заява свідка. Заява свідка – це документ, у якому буде викладено прізвище, ім’я та по батькові свідка, серія та номер паспорта та ІПН (за наявності), засоби зв’язку,інформація, яка відома свідку по справі, та джерела походження інформації. Слід зазначити, що підпис свідка посвідчується нотаріусом. Також, законодавець у новому ГПК надав можливість стороні письмово опитати учасника справи. Ця процедура передбачає поставлення не більше десяти письмових питань по суті справи, на які учасник зобов’язан надати вичерпні відповіді. Якщо ж питання надані юридичній особі, то на них відповідає керівник юридичної особи, або посадова особа за дорученням керівника. Також якщо питання до сторони пов’язане з наданням доказів, то особа що відповідає повинна надати такі докази.
8) До нововведень у ГПК слід віднести інститут експерта з права, який буде надавати експертну оцінку щодо застосування аналогії права або аналогії закону, змісту норм іноземного права.
9) Також слід зазначити, що законодавець визначив строки виклику особи до суду: «ухвала про місце та час судового засідання, або вчинення процесуальної дії повинна бути вручена особі завчасно, з таким розрахунком щоб особи які викликаються мали достатньо часу, але не менше ніж п’ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в суді або процесуальної дії». Проте законодавець зазначає, що строк може бути зменшений у разі, коли цього вимагає терміновість вчинення відповідної процесуальної дії. Зазначаємо, що у тексті нового ГПК прописане положення про те, що учасники судового процесу зобов’язані повідомляти суд про зміну місця проживання або місцезнаходження.
10) Відзначимо нову главу у господарсько-процесуальному кодексі. Глава восьма визначає розмір судових витрат, розподіл витрат між позивачем та відповідачем, суму забезпечення позову а також витрати пов’язані з проведенням експертиз та витребуванням доказів.
11) Законодавці закріпили у новому кодексі поняття забезпечення позову та випадки коли забезпечення може застосовуватись, а коли ні. А також визначений порядок подачі заяви про забезпечення позову. Зазначаємо, що згідно нового ГПК заява про забезпечення позову розглядається судом протягом двох днів з моменту надходження, також, передбачена можливість відшкодування збитків, які може спричинити забезпечення позову.
12) Ще одним нововведенням є врегулювання спору за участю судді. Врегулювання спору за участі судді можливе на етапі підготовчого судового засідання, за згодою сторін по справі. Про таке врегулювання спору виноситься ухвала, яка зупиняє провадження по справі. Врегулювання спору проходить у формі спільних нарад, або закритих нарад з учасниками по справі. Учасники можуть бути присутні як особисто, так і зв’язатись із суддею в режимі відео конференції. Слід зазначити, що інформація яка стала відома сторонам або судді під час таких нарад є конфіденційно, що прямо закріплено у тексті нового ГПК. Не допускається врегулювання спору за участі судді у справах:
- Про відновлення платоспроможності платника або визнання його банкрутом;
- За заявами про затвердження плану санації боржника до відкриття справи про банкрутство;
- У випадку вступу третьої сторони з самостійними вимогами.
Припиняється врегулювання спору у разі якщо одна сторона сторона подає відповідне клопотання, або закінчився строк врегулювання спору за участю судді, у разі укладення мирової угоди учасниками у справі, або за ініціативою судді, у разі якщо суддя вбачає затягування справи.
Щодо строку, то судді дається не більше тридцяти днів на врегулювання.
Суд розпочинає розгляд справи по суті не пізніше ніж шістдесят днів з моменту відкриття провадження.
13) Зазначимо, що в тексті нового ГПК законодавець виклав положення про виховання рішень суду, а також їх оскарження, що викладено у розділах V та VI.

Пока нет комментариев, добавьте свой!.

Прокомментировать